Tietosuojaseloste​

Kolu Consulting Oy

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE, KOLU CONSULTING OY 15.10.2019
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (GDPR) perusteella

Rekisterinpitäjä: Kolu Consulting Oy Oy, Y-tunnus 3088688-5
Osoite: Gyldenintie 5 a 5, 00200 Helsinki
Yhteystiedot ja yhteyshenkilö: www.koluconsulting.com, henry@koluconsulting.com, +358 45 251 8855
Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri
Rekisterin käsittelijä(t): Henry Kolu (13 artikla 1 d).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilörekisteri on perustettu potentiaalisen asiakas- ja palvelusuhteen hoitamiseksi (6 artikla, käsittelyn lainmukaisuus, kohta b ja f).

Rekisterin tietosisältö
Rekisterin tietosisältö koostuu Kolu Consulting Oy:n potentiaalisen asiakkaan yrityksen ja yhteyshenkilön nimestä, sekä tarvittavista yhteystiedoista yrityksen tavoittamiseksi, ts. sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero, sekä yrityksen toimipaikan osoite. Jos yhteys johtaa asiakassuhteeseen, rekisteriin lisätään tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tallennettavat tiedot kertyvät pääsääntöisesti Kolu Consulting Oy:n oman toiminnan kautta kuten asiakkailta itseltään (esim. käyntikortit, yhteydenotot sähköpostitse tai puhelimitse), tai Kolu Consulting Oy:n suorittaman potentiaalisten asiakkaiden haun tuloksena (esimerkiksi julkisia rekistereitä, kuten Google, Finder, Fonecta, jne. selaamalla).

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Kolu Consulting Oy voi tarvittaessa luovuttaa tietojanne tilitoimistollemme mahdolliseen kirjanpitoon ja laskutukseen liittyvien tehtävien hoitamiseksi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Kolu Consulting Oy ei siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterisuojauksen periaatteet
Kolu Consulting Oy käsittelee aineistoa pääsääntöisesti sähköisesti. Tilapäisesti tarvittava manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköisessä muodossa olevat tiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta käyttäen palomuurin sisältävää tietoturvaohjelmaa, sekä vahvoin salasanoin. Yrityksen sisällä tietoja käsittelee ainoastaan yhtiön yksi osakas.

Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on oikeus pyytää Kolu Consulting Oy:ltä pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Lisäksi sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohtaan. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Ohjeet tästä löydät sivulta www.tietosuoja.fi (13 artikla, 2 b, c, d).
Sinulla on myös oikeus tulla unohdetuksi, eli halutessasi Kolu Consulting Oy poistaa tietosi (17 artikla).
Voit käyttää yllä olevia oikeuksia laittamalla viestiä osoitteeseen henry@koluconsulting.com. Suoritamme toimenpiteet välittömästi, tai viimeistään asetuksen vaatimassa 1 kuukauden määräajassa.

Henkilötietojen säilytysaika
Tietoja saatetaan säilyttää yleisen edun mukaista arkistointitarkoitusta varten (89 artikla). Tämä mahdollistaa sen, että rekisteröity, joka haluaa tulla unohdetuksi, välttyy vahingossa tapahtuvalta uudelleenkontaktoinnilta, jos rekisteröidyn tiedot tulevat vastaan jossain toisessa yhteydessä.

Scroll to Top