Suorahaku

Räätälöidyt suorahakustrategiat

Suorahaku on tehokas rekrytointimenetelmä, jossa etsimme kohdennetusti sopivia ehdokkaita asiakasyritysten avainrooleihin.

Kattava suorahakuprosessi

Käytämme huolellisesti räätälöityjä suorahakustrategioita, jotka perustuvat syvälliseen ymmärrykseen asiakasyrityksen tarpeista ja vaatimuksista. 

Tämä sisältää muun muassa tehtäväanalyysin, jossa kartoitamme halutut taidot, kokemuksen ja persoonallisuuden piirteet, jotka ovat menestyksen kannalta ratkaisevia kyseisessä roolissa.

Kun olemme määritelleet kohderyhmän, hyödynnämme laajaa verkostoa, alan tietokantoja, suosituksia ja muita resursseja löytääksemme parhaat ehdokkaat. 

Vahvuutenamme on usean vuoden aikana karttunut lista hiljaisista hakijoista.

Suorahakuprosessimme sisältää kattavat haastattelut, taustan tarkistukset ja arvioinnit varmistaaksemme, että ehdokkaat täyttävät asiakasyrityksen asettamat vaatimukset ja odotukset.

Tarjoamme myös tukea neuvotteluvaiheessa ja varmistamme, että lopullinen valinta on molempien osapuolten kannalta sopiva ja pitkäaikainen ratkaisu.

Rekrytoinnilla on aina 6 kk takuu.

Ilmoitushaku | Kolu Consulting Oy
Scroll to Top