Persoonallisuustestit

Tunnista hakijan vahvuudet

Tarjoamme myös persoonallisuustestejä, jotka ovat hyödyllisiä sopivien henkilöiden löytämisessä. Persoonallisuustestit antavat syvällisemmän kuvan yksilöiden luonteenpiirteistä, käyttäytymistavoista ja työskentelytyyleistä.

Testaus auttaa tuntemaan hakijan syvällisemmin

Persoonallisuustestit voivat auttaa rekrytoivaa esimiestä ymmärtämään paremmin hakijan vahvuuksia, kehitystarpeita ja potentiaalia. Ne voivat myös auttaa työntekijöitä ymmärtämään itseään paremmin ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan tehokkaammin työssään.

Käytämme kumppaninamme TQ Nordicia.

Testitulokset käsitellään luottamuksellisesti, ja niitä voidaan käyttää hakuprosessin jälkeen myös tiimien rakentamisessa, urasuunnittelussa ja kehityskeskusteluissa.

Persoonallisuustestauksen avulla voidaan tunnistaa erilaisia persoonallisuustyyppejä, kuten ulospäinsuuntautuneita, sisäänpäin suuntautuneita, analyyttisiä tai empaattisia yksilöitä. Näiden tietojen avulla voidaan rakentaa monimuotoisia ja tasapainoisia tiimejä, jotka hyödyntävät erilaisia näkökulmia ja vahvuuksia.

Tarjoamme yhteistyökumppanimme kautta asiantuntevaa ohjausta ja tulkintaa persoonallisuustestituloksista, jotta voimme auttaa asiakkaitamme ymmärtämään testien antamaa tietoa ja soveltamaan sitä käytännön tilanteisiin. 

Persoonallisuustesti | Kolu Consulting Oy
Scroll to Top